BOB

 

Mijn  persoonlijke achtergrond.

Zelf ben ik een man van de ervaring. Dit vak leer je zeker niet alleen uit een boekje! Ik was meer de jongen van het schoolplein. Rustig in de schoolbank zitten zat er niet in. Pas later kwamen de opleidingen in beeld. Persoonlijke leerervaringen en opleidingen knoop ik goed aan elkaar. Dit maakt dat ik een trainer uit 1 stuk ben en dat ik blijvend aan het leren ben. Dit past echt bij mij. 

Mensen in beweging brengen, er uithalen wat er in potentie in zit. Dit werk geeft mij waarschijnlijk net zoveel, eigenlijk wel meer, energie als dat het mij kost. Voldoening en bevrediging! Een prachtige balans.

Het hebben van een eigen onderneming doe je niet alleen. Ook het begeleiden van organisaties en mensen gaat niet in mijn koude kleren zitten. De thuissituatie deelt natuurlijk hier ook in mee. Dit vraagt om een stevig fundament in onze relatie. 

‘’Wat is het mooi om mensen te begeleiden in hun leerproces!’’

Direct, liefdevol, prikkelend en toekomst gericht! Dit tezamen maakt dat onze trainingen en opleidingstrajecten een erg hoog rendement hebben. 

image00005%252012_edited.jpg

BOB

 

Mijn Professionele achtergrond

Na Personeel & Organisatie te hebben gestudeerd, ben ik aan de slag gegaan bij de Out Ward Bound School. Dit als Outdoor Trainer met de zogenaamde ‘moeilijke doelgroepen’: langdurig werkzoekenden, die onder op de stapel van het UWV Rotterdam zijn komen te liggen.

Na 6 jaar dit met veel plezier te hebben gedaan, ben ik mijn eigen trainingscentrum gestart. Spannend en uitdagend. Echter na 9 jaar moest het roer om. Crisis in Nederland. Dit had ook zijn weerslag op mijn onderneming. Zeer leerzaam was mijn volgende stap. Ik ben namelijk als werknemer begonnen bij een trainingsbureau. 

Diverse nieuwe werkvormen moest ik mij ‘eigen maken’. Een leerzame periode. Na veel overwegingen en dralen in 2003 heb ik wederom mijn eigen trainingscentrum opgestart. Nu echter op een andere manier.

Om deze stap te nemen, moest ik wel mijn eigen angst overwinnen. Coaching en het geven van trainingen is heel wat anders dan een onderneming leiden.

 

Belangrijk is: het gaat goed met mij en mijn onderneming, nu wil ik andere mensen en organisaties inspireren óók zichzelf verder te ontwikkelen. 

"Confronterend, liefdevol, warm hart en met de goede insteek wordt door Suray Trainingen veranderingen in gang gezet bij mensen. Weerstand, verzuring en botsende karakters zijn aangepakt en opgelost.   Suray-Trainingen heeft daarmee veel in veranderingstrajecten bereikt, van individuele coaching tot en met teambuildingstrajecten"

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ingrid van Zeeland  Directeur SEP